ΕΞΥΠΝΟ ΣΠΙΤΙ

Η RMS μέσω της τεχνολογίας «έξυπνο σπίτι»

δίνει την δυνατότητα

παρακολούθησης και διαχείρισης

όλων των χώρων και εγκαταστάσεων

μιας κατοικίας ή ενός επαγγελματικού χώρου

με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας

(μέσω σταθερού τηλεφώνου, κινητού τηλεφώνου, διαδικτύου).

Με στόχο την ταχύτητα ,

την ασφάλεια

και την εξοικονόμηση ενέργειας

μπορούν να αυτοματοποιηθούν οι λειτουργίες

ενός χώρου,

από τον έλεγχο φωτισμού και θέρμανσης

ως τον έλεγχο συστημάτων ασφαλείας.

001
002
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15